15 oktober 2015
Isidora

Zero-Touch-Rule-Based Accounting met UBL dichterbij

Een up to date boekhouding is essentieel om een bedrijf mee te managen. Natuurlijk kan het alleen als die boekhouding volledig, juist en tijdig is. Yuki heeft daarom in 2009 als eerste de stap gezet om met OCR technieken ervoor te zorgen dat een actuele boekhouding voor ondernemer en accountant binnen handbereik kwam. ‘Scannen, mailen, klaar’, was het motto, maar dat gold vooral voor de ondernemer. Accountants moesten vaak documenten handmatig controleren, omdat de documentherkenning via OCR niet optimaal was.

Next step in Robotic accounting

OCR was de eerste stap in Robotic Accounting. De volgende stap is Zero-Touch-Rule-Based Accounting, die door machine learning technieken de robotisering van de boekhouding mogelijk maakt.

UBL is een schakel in deze keten van voorwaarden, samen met rules en workflows. Met UBL is documentherkenning eindelijk op het niveau dat je nodig hebt: 100 procent accuraat. Dat betekent met minimale inspanning een financiële administratie waar je letterlijk en figuurlijk op kunt rekenen.

Met UBL wordt de digitale factuur niet meer op totaalniveau geboekt, maar op regelniveau. Iets wat met OCR technieken niet goed mogelijk was. Aan de originele factuur is een UBL bestand gekoppeld welke geboekt kan worden op regelniveau, zonder dat je deze data zelf hebt hoeven boeken. Dat betekent: veel meer waardevolle informatie in de vorm van big data in je systeem.

Met herkenningsregels (rules) kan het accountantskantoor zelf bepalen welke regels van de UBL factuur uitgesplitst of juist samengenomen moeten worden. Dit is centraal in te regelen, maar kan ook op administratieniveau. Je kunt straks precies analyseren waar geld naar toe is gegaan in een bepaalde periode.

Samenwerking Robotic accountant & Moderne accountant

Als alle transacties volledig geautomatiseerd binnenkomen en (correct) worden geboekt, veranderen de rollen van de ondernemer en accountant en ook hun samenwerking. De Robotic accountant (lees Yuki) levert straks alerts en rapportages; de moderne accountant vertaalt die en zet ze om in acties. Hij interpreteert en communiceert en heeft meer ruimte om zijn expertise in complexe fiscale of juridische zaken te delen met zijn klant of juist als generalist op te treden en bedrijfseconomische trends en langetermijneffecten te duiden.

Yuki Robotic Accounting Tour

Het is dus zaak zo snel mogelijk zo veel mogelijk kantoren en bedrijven mee te krijgen in deze innovaties. Daarom is Yuki in juni van dit jaar ook een landelijke UBL-campagne gestart.
Om meer accountants en administratiekantoren te informeren over Robotic accounting en UBL organiseren diverse evenementen. Meer informatie vind je via:

www.yuki.nl/robotic-accounting-tour

Over UBL
UBL wordt gebruikt om facturen tussen bedrijven volgens een vaste structuur uit te wisselen. Met UBL kunnen facturen volledig geautomatiseerd herkend en verwerkt worden en neemt de kans op fouten aanzienlijk af.

All you need is Yuki

Stap nu over
© 2019 The Yuki Company