10 juli 2015
Isidora

Wijzigingen verlofregelingen per 1 juli 2015

Welke wijzigingen zijn er op 1 juli 2015 ingegaan als het gaat om verlofregelingen rondom kort- en langdurend zorgverlof en calamiteiten- en ander kort verzuimverlof? In ons blog zetten we wederom alle wijzigingen voor je op een rij.

Vorige maand hebben we al een aantal wijzigingen in verlofvormen doorgegeven per 1 januari 2015. Maar er zijn nog meer wijzigingen. Wat zijn nu precies de regels waar je je als werkgever aan moet houden en welke rechten heeft je werknemer?

1. Kort- en langdurend zorgverlof

Je werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven.

Tijdens kortdurend zorgverlof moet je je werknemer minstens 70% van het salaris doorbetalen. Je werknemer heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als je werknemer 32 uur per week werkt, kan hij in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof. Hij kan meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag niet worden overschreden.

Bij langdurend zorgverlof heeft je werknemer geen wettelijk recht op salaris. Je werknemer heeft recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat hij per week werkt. Dus als hij 32 uur per week werkt, kan hij in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen. Het langdurig zorgverlof moet worden opgenomen in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van zijn werkuren per week.

In een cao of in een regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan over zorgverlof.

Vanaf 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor het geven van zorg aan broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Je werknemer kon voorheen alleen langdurend zorgverlof opnemen bij zorg voor iemand met een levensbedreigende ziekte. Dit is per 1 juli ook uitgebreid en kan nu bij alle noodzakelijke zorg in verband met ziekte en/of hulpbehoevendheid.

2. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Per 1 juli is de opsomming in de wet als het gaat om deze vorm van verlof uitgebreid. Hieronder zetten we een aantal voorbeelden uiteen.

Je werknemer heeft recht op calamiteitenverlof bij ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Het gaat dan om acute noodsituaties, waarbij je werknemer direct actie moet ondernemen.

Denk hierbij aan:

  • Een inbraak in de woning van je werknemer;
  • Een ongeluk van een naaste, waardoor je werknemer meteen naar het ziekenhuis moet.

Daarnaast heeft je werknemer recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. Hieronder vallen in elk geval de volgende situaties:

  • De bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende;
  • Een sterfgeval in de familie;
  • Niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek (zowel voor je werknemer zelf, als voor de begeleiding van een partner, ouder of kind);
  • Noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een partner, ouder of kind. Na de eerste ziektedag kan je werknemer voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof opnemen.

Verder heeft je werknemer recht op calamiteitenverlof:

  • Om te gaan stemmen;
  • Voor andere door de wet of overheid opgelegde verplichting (bijv. geboorteaangifte).

Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Als werkgever betaal je het salaris door tijdens het verlof.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company