7 maart 2016
Isidora

Werken na de AOW

Vanaf 1 januari 2016 gelden er een aantal nieuwe regels voor werknemers die door willen werken nadat zij de AOW-leeftijd bereikt hebben.

De AOW-leeftijd is langzaam aan het opschuiven zoals we allemaal wel meegekregen hebben. In 2015 was het nog bij 65 jaar en 3 maanden, in 2016 bereik je de AOW-gerechtigde leeftijd als je 65 jaar en 6 maanden bent. De komende jaren op een rijtje:

  • 2016: 65 jaar + 6 maanden
  • 2017: 65 jaar + 9 maanden
  • 2018: 66 jaar
  • 2019: 66 jaar + 4 maanden
  • 2020: 66 jaar + 8 maanden
  • 2021: 67 jaar

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte leeftijden zijn daarom nu nog niet bekend. Deze worden in ieder geval 5 jaar van te voren vastgesteld.

Nieuw arbeidscontract?

Als in het contract of de CAO staat aangegeven dat een contract van rechtswege eindigt als iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, maar je werknemer wil toch nog door blijven werken, dan zal er een nieuw contract moeten worden afgesloten.

Als in het contract of de CAO staat dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan, dan kan het bestaande (tijdelijke of vaste) contract gewoon doorlopen. Als je de arbeidsovereenkomst wilt laten eindigen, hou er dan rekening mee dat je wel moet opzeggen. De opzegtermijn hiervoor bedraagt 1 maand. Je bent de werknemer in dit geval geen transitievergoeding verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2016 mag je iemand die de AOW-leeftijd bereikt heeft 6 keer een tijdelijk contract aanbieden in een periode van 4 jaar. We noemen dit ook de ketenregeling. Als er meer dan 6 contracten of gedurende een periode langer dan 4 jaar contracten worden afgesloten, gaat het contract automatisch over op een contract voor onbepaalde tijd. Als er meer dan 6 maanden tussen 2 contracten zitten, dan begint er een nieuwe keten te lopen. Bij CAO kan hiervan afgeweken worden.

Minimumloon

Iemand die werkt nadat hij de AOW-leeftijd bereikt heeft, behoudt recht op het minimumloon. Ook heeft iemand recht op de minimum vakantiebijslag. Dit is bedoelt om oneerlijke concurrentie te voorkomen tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers.

Verzekerd voor werknemersverzekeringen?

Als je werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft, is hij niet meer verzekerd tegen werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze werkgeverslast komt dan dus te vervallen. Hij ontvangt op dat moment al wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een afgesloten ouderdomspensioen.

Wel kan iemand die de AOW-leeftijd bereikt heeft recht hebben op een Ziektewet-uitkering, ondanks dat je ook daar als werkgever geen premies meer over verschuldigd bent.

Als een AOW-gerechtigde ziek wordt, moet je hem als werkgever gedurende maximaal 13 weken zijn loon doorbetalen (dit was 2 jaar). Ook kan je de werknemer gedurende deze 13 weken niet ontslaan.

Als de werknemer minder dan 13 weken of helemaal geen recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte (er wordt bijvoorbeeld gewerkt op uitzendbasis, of het contract loopt gedurende deze 13 weken af), dan krijgt de AOW-gerechtigde een ziektewet uitkering van maximaal 13 weken.

Aanpassing arbeidsduur

Een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag een verzoek doen om uitbreiding of vermindering van uren. Als werkgever ben je echter niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek.

Meer weten over deze nieuwe regels? Kijk dan even op de website van de Rijksoverheid.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company