7 augustus 2015
Isidora

VAR wordt in 2016 vervangen door modelcontracten ZZP’ers

Als iemand voor je komt werken, maar niet bij je op de loonlijst komt, dan is het slim om zeker te weten dat je ook niet verantwoordelijk bent voor het inhouden en afdragen van loonbelastingen. Door middel van een VAR-verklaring kan je die zekerheid op dit moment nog krijgen. Maar niet elke VAR geeft hiervoor een vrijwaring. Er zijn 4 verschillende soorten VAR-verklaringen:

  • VAR – loon: Loon uit dienstbetrekking. Indien deze VAR-verklaring wordt overlegd, kan je er van uit gaan dat je als opdrachtgever aansprakelijk bent voor het af dragen van de loonheffingen aan de belastingdienst.
  • VAR – row: Resultaat uit Overige Werkzaamheden. Als deze VAR-verklaring wordt afgegeven, moet je nog steeds toetsen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Je kan dus nog steeds aansprakelijk zijn voor het afdragen van de loonheffingen aan de belastingdienst.
  • VAR – wuo: Winst Uit Onderneming. Middels deze VAR-verklaring ben je er van verzekerd dat de aansprakelijkheid voor het afdragen van de loonheffingen níet bij jou ligt, maar bij de opdrachtnemer.
  • VAR – dga: Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een B.V. /  Directeur-Groot-Aandeelhouder. Ook deze VAR-verklaring verzekerd je er van dat jij als opdrachtgever níet aansprakelijk bent voor het afdragen van de loonheffingen.

Eigenlijk heb je dus alleen wat aan een VAR-wuo of een VAR-dga als je een overeenkomst van opdracht met een ZZP-er afsluit. Doordat de VAR-verklaring niet altijd zekerheid geeft, is besloten dit systeem te vervangen.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Deze wet regelt per 1 januari 2016 de opvolger van de VAR-verklaring. Als je als opdrachtgever zeker wilt weten dat je geen loonheffingen hoeft af te dragen voor een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) met wie je werkt, dan kan je twee dingen doen:

  • Je legt het contract voor aan de belastingdienst. Zij moeten binnen 6 weken uitsluitstel geven over wie er verantwoordelijk is voor het afdragen van de loonheffingen.
  • Je maakt gebruik van een vooraf goedgekeurd modelcontract. Als je via een goedgekeurd contract werkt, geeft je dit als opdrachtgever de zekerheid dat je niet aansprakelijk bent voor het afdragen van de loonheffingen.

Alleen als je als opdrachtgever en opdrachtnemer volgens het goedgekeurde contract werkt, loop je als opdrachtgever geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. Je hebt hier dus als opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid in! Contracten kunnen nu al aan de belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring.

De belastingdienst hoopt in het najaar van 2015 op die manier voldoende voorbeeldovereenkomsten te hebben.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company