8 oktober 2015
Isidora

Wat is er veranderd op het gebied van salarisadministratie na Prinsjesdag?

Op 15 september jl. was het Prinsjesdag 2015. Uiteraard zijn daar ook met betrekking tot de salarisadministratie weer een aantal wijzigingen uitgekomen.  We zetten er een aantal in het kort hieronder voor je op een rij:

  • Wijzigingen in de bijtellingscategorieën: We gaan er naar toe dat er nog maar 2 bijtellingstarieven zijn, te weten 4% en 22%. Gedurende de komende jaren zal dit langzaamaan gelijk getrokken worden. Per 01-01-2016 zullen er vier bijtellingscategorieën zijn: 4%, 15%, 21% en 25% (per 01-01-2016).
  • Wijzigingen tabel bijzondere beloningen: Vanaf 2015 is de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting al verwerkt in de tabel. Nu is aangekondigd dat ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt zal worden. De arbeidskorting wordt voor mensen met een inkomen tussen de € 9.000 en € 50.000 in 2016 met maximaal € 638 verhoogd. De algemene heffingskorting daarentegen zal sneller afgebouwd worden. Voor de hoogste inkomens zal deze in 2016 naar € 0,00 gaan (per 01-01-2016).
  • Invoeren Lage-inkomensvoordeel (LIV): Onder bepaalde voorwaarden krijg je als werkgever recht op het zogenoemde lage-inkomensvoordeel als je werknemers in dienst hebt die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen (vanaf 01-07-2015 is dat € 1.507,80). Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer (per 01-01-2017).
  • Premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft: Deze premievrijstelling houdt in dat jouw organisatie geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen (per 01-01-2018).
  • Premiekorting wordt straks Loonkostenvoordeel (LKV): De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot zogenoemde loonkostenvoordelen. De premiekortingen zullen hiermee wel enigszins naar beneden worden bijgesteld (per 01-01-2018).
  • Het Gebruikelijkheidscriterium van de WKR wordt aangescherpt: Om misbruik van de vrije ruimte te beperken is deze aanscherping nodig. Er werd belasting ontdoken door grote bonussen onder te brengen in de vrije ruimte in plaats van deze te bruteren omdat dit voordeliger was.

De belangrijkste wijzigingen per 01-01-2016 hebben dus te maken met de bijtelling en de tabel voor de bijzondere beloningen. Mocht je nog vragen hebben over een specifieke wijziging, aarzel dan niet contact op te nemen met Yuki.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company