5 april 2016
Isidora

Nieuwe loonbelastingtabellen. Wat betekent dit voor mijn werknemers?

In het belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag gepresenteerd werd, stond een voorstel voor wijzigingen in de tabellen voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Om dit voorstel door de Eerste Kamer te krijgen zijn echter naderhand nog wijzigingen doorgevoerd in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting en een vertraging van de afbouw van de heffingskorting.

Eén van de problemen hiermee was dat de wijzigingen te laat waren doorgevoerd om meegenomen te kunnen worden in alle salarissoftwarepakketten. In de pakketten zijn daarom de eerder genoemde percentages gehanteerd voor het eerste kwartaal van 2016.

Vanaf het tweede kwartaal, 1 april dus, zijn de nieuwe definitieve percentages van kracht. De bedoeling is dat de verschillen die in het eerste kwartaal zijn ontstaan, in de rest van 2016 rechtgetrokken gaan worden. In het eerste kwartaal werd voor de tweede en derde schijf een tarief gehanteerd van 40,20%. De verhoging naar 40,40% geldt over het hele jaar. Om dit recht te trekken wordt vanaf het derde kwartaal een percentage van 40,46% gehanteerd.

Per 1 april zullen daarom bij veel werknemers veranderingen zijn ten opzichte van het eerste kwartaal als het gaat om de ingehouden loonheffing. Indien de verschillen niet rechtgetrokken kunnen worden, zal dit hersteld moeten worden in de aangifte inkomstenbelasting. De loonheffing is tenslotte een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Salarissen tot € 19.922 bruto per jaar (de eerste schijf) zullen nagenoeg geen wijzigingen ondervinden. Iemand met een modaal inkomen zal er ten opzichte van 1 januari er per maand netto ongeveer €3,00 euro op achteruit gaan. Iemand met anderhalf keer modaal ongeveer €7,00 euro netto en iemand met twee keer modaal ongeveer €10,00 euro netto minder.

Salarisverwerker ADP heeft een voorbeeldbrief gepubliceerd die je zou kunnen gebruiken om je medewerkers op de hoogte te stellen van deze wijzigingen:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1  t/m € 19.922 36,55%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 40,4%
3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,4%
4 Vanaf € 66.422 52%

Salaristabellen 2016 – voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tip!

Zijn er werknemers die in 2015 tot €19.500 euro bruto verdienden? Bij de aangifte inkomstenbelasting bestaat de kans dat er recht is op een teruggave. In 2015 werd de opbouw van de arbeidskorting niet meegenomen over het vakantiegeld en andere bijzondere beloningen (denk aan bonussen e.d.). Daardoor kan het zijn dat bij het berekenen van het salaris met een te lage korting rekening gehouden is. Het verschil kan oplopen tot meer dan 250 euro.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company