28 juli 2014
Isidora

MKB dupe van wanbetalers

Dat te laat betaalde facturen MKB bedrijven in de problemen kunnen brengen, is inmiddels bekend. Ondanks het feit dat Nederland de economische crisis langzaam te boven komt, vormen facturen die te laat betaald worden een flinke kostenpost voor bedrijven. Elk jaar kost dat het Nederlandse bedrijfsleven zo’n 10 miljard.

Het afgelopen jaar heeft ruim 75% van de mkb-ers te maken gehad met niet nagekomen betalingsafspraken. Hiervan had 93% te maken met te laat betaalde facturen en 63% met facturen die zelfs helemaal niet betaald werden. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Ondernemers treffen geen of te weinig maatregelen om wanbetaling te voorkomen. Zo checkt minder dan 33% of klanten voldoende kredietwaardig zijn en heeft zelfs minder dan 10% zich verzekerd tegen de schade die wanbetaling kan aanrichten.

Infographic cijfers wanbetalers
Infographic_wanbetalers_Yuki

Download deze infographic hier.

Zomermaanden

Vooral tijdens de zomermaanden worden facturen te laat betaald. De zomer is voor veel ondernemers een rustige tijd. Dat betekent minder opdrachten en dus minder omzet. Daardoor hebben ondernemers in die periode ook minder haast om openstaande facturen te betalen. Op momenten dat er meer opdrachten lopen en meer omzet wordt gerealiseerd, worden facturen doorgaans ook eerder betaald.

Grote bedrijven grotere wanbetalers

Uit cijfers van adviesbureau EY blijkt dat grote bedrijven grotere wanbetalers zijn dan kleine bedrijven. Grote bedrijven dwingen langere betalingstermijnen af bij afnemers en betalen gemiddeld zo’n 4% later dan dat zij in 2005 deden. Kleine bedrijven hebben juist de periode waarmee zij wachten met het betalen van facturen met 8% verkort sinds 2005.

Gemeenten

Ook gemeenten zijn vaak te laat met het betalen van facturen. Het doel van de overheid is om 90% van alle facturen binnen de betalingstermijn van 30 dagen te betalen. Maar liefst 57% van de gemeenten haalt deze norm niet en betaalt ondernemers te laat. Het zijn de kleinere gemeenten die de norm gemakkelijker halen dan de grotere gemeenten.

Tips

Er zijn dus een hoop aanleidingen waardoor facturen te laat betaald worden. Maar hoe ga je daar als ondernemer mee om? Je hebt ten slotte het geld wel nodig. Er zijn een aantal maatregelen die je als ondernemer kunt treffen om tijdige betaling te stimuleren. Yuki geeft tips:

  • Werk met automatische incasso. Zo voorkom je dat handmatige betalingen te laat worden gedaan of worden vergeten.
  • Bewaak je openstaande debiteuren. Veel online boekhoudpakketten kunnen je automatisch waarschuwen!
  • Stuur direct na de vervaldatum een betalingsherinnering. Hoe langer je wacht na de vervaldatum, hoe langer je zult moeten wachten op je geld. Vaak kan dit automatisch (digitaal) om zo nooit een termijn te vergeten. Bel liefst de klant ook op na het versturen van een herinnering.
  • Werk met een professioneel design met de huisstijl van jouw bedrijf en vermeld duidelijk het totaalbedrag van de factuur
  • Vermeld op facturen de exacte datum waarop de betalingstermijn vervalt. Veelal wordt gebruik gemaakt van de term “binnen 14 dagen na factuurdatum”. Wanneer je de exacte datum vermeld, ben je concreter voor je klant en voorkom je vergissingen in de uiterste betaaldatum.
  • Tijdens de zomerperiode hebben bedrijven vaak minder opdrachten en omzet. Het kan daarom verstandig zijn, als dit mogelijk is, om te factureren in een periode waarin je klanten meer omzet draaien. De kans dat jouw facturen dan op tijd betaald worden is groter.
  • Wacht zo min mogelijk met factureren. Hoe eerder je factuur verzonden is, hoe beter.
  • Maak het je klant zo gemakkelijk mogelijk om de betaling te voldoen: voeg bijvoorbeeld bij je factuur een acceptgiro toe, of nog beter in het geval van digitale facturatie: een iDeal link om de betaling direct te kunnen uitvoeren.
  • Wees helder over afspraken en houd je daaraan. Dan zullen klanten dat ook eerder doen. Zorg ervoor dat de prestatie voldoet aan de afspraken die je hebt gemaakt en dat je facturen kloppen. Slordigheden en fouten vertraging het proces alleen maar.

All you need is Yuki

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company