10 november 2015
Isidora

Loonstroken, uitbetalingen en bonussen

In onze blog tref je een aantal belangrijke wijzigingen op salarisgebied voor 2016 aan, zodat je weer helemaal op de hoogte bent voor het nieuwe jaar. Deze wijzigingen betreffen loonstroken en uitbetalingen daarvan. Ook de mogelijkheid om een bonus onder te brengen in de vrije ruimte in 2016 wordt beschreven.

Wet aanpak schijnconstructies

Per 1 juli zijn er al een aantal maatregelen in werking getreden om de wet aanpak schijnconstructies in te laten gaan. Per 1 januari worden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij zetten de verschillende wijzigingen hieronder op een rij:

  • Er moet gespecificeerd worden op de loonstrook welke onkostenvergoedingen er aan een medewerker uitbetaald worden;
  • Je mag geen inhoudingen meer doen waardoor het nettoloon van de medewerker onder het wettelijke netto minimum uit komt;
  • Het salaris moet altijd giraal (per bank) aan de medewerker worden uitbetaald. Dit mag dus níet per kas uitbetaald worden. Op de loonstrook moet daarom ook altijd de IBAN van de medewerker vermeld worden. De Inspectie SZW zal aan de hand van de bankafschriften van je organisatie controleren of je het loon op de juiste manier hebt uitbetaald;
  • Iedere werknemer heeft recht op het minimumloon. Ook iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Hoeveel loon de werknemer krijgt, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder leeftijd;
  • Het is belangrijk om je administratie op orde te hebben. De Inspectie SZW mag bestuurlijke boeten opleggen als je geen verstrekte loonstroken kan overleggen of als de eerder genoemde specificaties niet zichtbaar zijn op deze loonstroken;
Het Gebruikelijkheidscriterium van de WKR wordt aangescherpt

“Om misbruik van de vrije ruimte te beperken is deze aanscherping nodig. Er werd belasting ontdoken door grote bonussen onder te brengen in de vrije ruimte in plaats van deze te bruteren omdat dit voordeliger was.”

Nu blijkt dat de aanscherping van het Gebruikelijkheidscriterium, zoals vermeld werd op Prinsjesdag, geen invloed zal hebben voor het toetsen van de vrije ruimte in 2016. Vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar zal door de belastingdienst als gebruikelijk beschouwd blijven worden. De fiscus toetst tot dit bedrag dus niet of het wel echt om gebruikelijke voorzieningen gaat. In de praktijk betekent dit dat er dus de mogelijkheid blijft bestaan een bonus van € 2.400 onder te brengen in de vrije ruimte.

All you need is Yuki

Stap nu over
© 2019 The Yuki Company