8 februari 2016
Isidora

Flexibel werken, hoe zit dat eigenlijk?

Welke rechten heeft je werknemer om zijn werk flexibeler in te richten en welke plichten heb je daar als werkgever in. Wanneer mag je een verzoek afkeuren en wanneer moet je een verzoek goedkeuren? De Wet Flexibel Werken vervangt de Wet Aanpassing Arbeidsduur per 1 januari 2016. Je werknemer mag één keer per jaar het verzoek doen om flexibel te werken vanaf het moment dat hij zes maanden in dienst is. De wet is níet van toepassing op bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Verzoek aanpassing arbeidsduur

Je werknemer kan een verzoek indienen voor vermindering of vermeerdering van uren. Het uitgangspunt is dat je dit altijd moet toestaan. Je mag het alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat toewijzen van het verzoek leidt tot ernstige problemen van bijvoorbeeld de veiligheid, roostertechnische aard, de bedrijfsvoering, de herbezetting van vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).

Verzoek aanpassing werktijden

Als je medewerker een verzoek doet tot aanpassing van de werktijden, dan moet je dit toetsen aan ‘redelijkheid en billijkheid’.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die van 40 uur naar 36 uur gaat en i.p.v. 5 x 8 uur nu 4 x 9 uur wil gaan werken. Je moet hierbij toetsen welk belang zwaarder weegt: dat van jou als werkgever of dat van je werknemer.

Verzoek thuiswerken

Volgens de wet moet je als werkgever een verzoek van je medewerker om thuis te werken altijd overwegen. Je mag dit afwijzen, maar je moet daarbij wel een gesprek met je medewerker aan gaan. Als je het verzoek afwijst, dan moet je dit schriftelijk aan je medewerker mededelen.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company