Hoe voorkom ik dat ik als accountant
opga in de massa?